Ledning

Klicka på namnen för att skicka mail.

Jörgen Emanuelsson
VD
0141 - 22 76 83
070 - 678 48 43

Johan Sjösten
Transportchef/trafikledning
0141 - 22 76 84
070 - 678 48 00

Jerry Emanuelsson
Administration/Ekonomichef
0141 - 22 76 81
070 - 678 48 45

Personal

Björn Karlsson
070 - 678 98 66

Björn Storm
070 - 678 48 73

Cecilia Emanuelsson
070 - 678 48 26

Fredrik Öberg
070 - 678 48 96

Frida Lagerqvist
070 - 678 48 63

Göran Holmertz
070 - 678 48 55

Jens Emanuelsson
070 - 678 48 44

Maria Beuthan
070 - 678 34 42

Mimmi Anttila
070 - 678 48 68

Patrick Stenberg
070 - 678 70 08

Thomas Dahlqvist
070 - 678 25 76

Tord Karlsson
070 - 678 78 25