Personlig service från dörr till dörr.
Utan mellanhänder.

Våra rötter i åkeribranschen går tillbaka till tidigt åttiotal, men Emanuelssons Transport startades år 2000. Då bestod åkeriet av en bil som körde turbilsverksamhet.

Våra ledstjärnor har alltid varit personlig service och att kunna leverera gods från dörr till dörr utan mellanhänder. Det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept och företaget har gradvis vuxit sig i en större kostym.

År 2007 byggde vi helt nya lokaler där vi också kunde erbjuda lagringsmöligheter. Från och med nu kunde vi också sköta lagerhållning, avrop och leveranser åt flera kunder. Idag har vi 20 bilar, 30 anställda och 3 300 kvadratmeter lageryta. Och mer är på gång.

Turbilsverksamheten är fortfarande en stor del av vår verksamhet och idag har vi ett tiotal fasta turer varje vecka. Med fasta turer och samordnade transporter kan vi erbjuda transporter till bra pris och samtidigt minimera miljöpåverkan.

Vi utför beställningstransporter över hela Europa och har fasta körningar åt flera större kunder.

ISO 9 001 och ISO 14 001Vi hanterar kyltransporter och har ADR-certifikat. Med certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001 kan vi garantera högsta kvalitet och minsta miljöpåverkan. Vår nya fordonspark tankas med Euro 5 och Euro 6, och våra förare är utbildade i Eco-driving.

För oss är det viktigt att alltid försöka lösa även de svåraste förfrågningar. Hör av dig till vår trafikledning så leverar vi oftast ditt gods om inte samma så nästa dag.

Personlig service från dörr till dörr utan mellanhänder.
Det är Emanuelssons Transport.