Vi har mer på lager.

Med 3 330 kvadratmeter lageryta kan vi också sköta lagerhållning, avrop och leveranser åt våra kunder.

Med våra stora lagerytor och en effektiv organisation kan våra kunder anlita oss för hela distributionen. Vi håller lagret fyllt från produktionen och levererar ut till slutkund eller lokala lager.

Ditt företag kan koncentrera sig på kärnverksamheten och slipper tänka på lagerytor, distribution och administration.